Количка

0 артикула

Връщане,замяна,рекламация и гаранционно обслужване

Срокът на гаранцията за стоки е 2 години, но не по-късно от 2 месеца от установяване на несъответствието.
Ако дефектът или несъответствието на стоката се прояви до 1 месеца след доставката й, се приема, че е съществувало при доставката й. в този период тежестта на доказване на съответствието на стоката с договореното е на търговеца.
Ако се докаже, че несъответствието се дължи на естеството на стоката, то Вие не може да се възползвате от правото си на законова гаранция.  

 Връщане на стоката

Правото на отказ и връщане, съответно правото на замяна, ще бъде уважено от Alles-bike.bg единствено ако наред със спазването на срока за отказ/замяна и връщане, фактическото връщане на продукта и/ или/ принадлежностите и аксесоарите към него са в цялост, заедно с документа за извършеното плащане на стоката и поемането на разхода за връщането,  Купувачът осигури връщането на продукта  в неговата оригинална опаковка, без следи от употреба при връщане веднага след получаване и преглед на стоката.

При упражнено право на отказ/връщане/ и наличието на предпоставки за уважаването му, Alles-bike се задължава да възстанови  до 90%/деветдесет/процента от платената цена по договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която последният е върнал съответния Продукт или от датата на предоставяне на доказателство за връщането от страна на Клиента, който момент настъпи по-рано. При упражнено право на отказ от поръчка на услуги, срокът за връщане на заплатените от Клиента суми е 14 /четиринадесет/ дни от датата на уведомяване на Продавача за правото на отказ.

Продавачът има право да удържи процент от стойността преди връщането на съответна сума за намалената стойност на употребявания  Продукт в съответствие с направената оценка с Протокола за оглед и състоянието в което се връща употребявания продукт.

 При упражнено право на замяна и наличието на предпоставки за уважаването му,alles-bike.bg се задължава да замени продукта с друг в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която купувачът е върнал съответния Продукт или от датата на предоставяне на доказателство за връщането от страна на Клиента, който момент настъпи по-рано. В случай че продавачът не разполага с искания продукт и същият не е наличен той предлага на купувача друг продукт, като при съгласие на купувача замяната става с този друг продукт, като в случай на разлика в цените между двата продукта страните уговарят начина на доплащане/възстановяване на продажната цена, формирала разликата/. При липса на съгласие продавачът следва да възстанови на купувача заплатената за стоката сума в сроковете и при условията, посочени в предходните точки на настоящите общи условия.

Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта могат да бъдат променяни по всяко време.

Нови продукти

Най-продавани